Circle of Women in Alar , Mallorca

  • 2011


Jag vill bjuda in alla kvinnor som vill ha det och känner att de ska gå tillsammans med Women's Circle som äger rum var tredje vecka i parken Son Tugores de Alaró.

Huvudtanken är att träffas för att fira styrkan och närvaron av kvinnlig energi i världen, hjälpa varandra och tjäna syftet med mänskligheten och moder Jord, som vi delar livets magi med. Vi vill dela erfarenheter, åsikter, meditationer, danser, sånger och vi är öppna för varandras kreativa bidrag.

Kvinnors cirklar är en möjlighet att fira heliga ritualer som förbinder oss med våra mest förfäder tankar och med vår inre gudinna och därmed hjälper oss att erkänna prioriteringarna i livet.

Gå med i Circle of Women, hitta din källa till kvinnlighet och lära dig att använda den som den verkliga inre gudinnan som slår i dig.

Ta alltid med ett vitt ljus och när vi sitter på golvet kommer en kudde eller filt att behövas för att vara bekväm.

Nästa kvinnokrets:

Tisdag 4 oktober, tisdag 2 oktober och tisdag 1 november

Mer information

Mary Liedtke tel. 627433700 - 971 518399

http://maryliedtke.blogspot.com/

Nästa Artikel