12-12-12: Meditation Men and Women United in the Power of LOVE

  • 2012

MEDITATION MÄNNOR OCH KVINNOR FÖRENADE I KRAFTEN AV KÄLLE

12.12.2012 kl. 12

Jag erbjuder en aktiv meditation för män och kvinnor som vill lämna de gamla såren från tidigare former av tankar och känsla skapade genom att förhålla sig utan kärlek, för att öppna oss för de nya energier som finns i det enhetliga fältet av universellt medvetande som i våra energikroppar får ljuset från de nya frekvenserna av oändlig kärlek som tillhör oss genom gudomlig filiation, tillsammans skapar de nya kärleksförhållandena i frihet, fred och harmoni.

12. 12. 2012

PLATS: SPIRITUALITAT FELIP NERI'S HUS

C / NENA-FALL 43-47

BARCELONA

TIMMAR: 12h

GRATIS AKTIVITET

REGISTRATION:

Nästa Artikel